Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Org o politik /
  2. Politiska beslut

Politiska beslut

Sammanträdesordning alla nämnder


Här till höger publiceras kallelser och det senaste protokollet  från utskott, nämnder och kommunfullmäktige. Protokollet publiceras när det har justerats.

Tidigare protokoll finns under respektive nämnd i vänstermenyn.

Kontakta respektive nämndsekreterare om du har några frågor eller vill ta del av andra handlingar.

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@soderkoping.se
Eva Rågetoft, 0121-18214

Barn- och utbildningsnämnden

barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
Gunnel Westgren, 0121-18177

Bygg- och miljönämnden

byggochmiljonamnden@soderkoping.se
Margareta Holm, 0121-18312

Socialnämnden

socialnamnden@soderkoping.se
Ragnhild Forsström, 0121-18247

Tekniska nämnden

tekniska.namnden@soderkoping.se
Inger Lord, 0121-18701

Sidan granskad 17 april 2014

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00