Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Barn o utbildning /
  2. Utvecklingssatsningar /
  3. Skoldatateket

Skoldatateket

I början av 2011 påbörjades arbetet med att bygga upp ett Skoldatatek i Söderköpings kommun. Det är en övergripande kommunal verksamhet som bland annat omfattar rådgivning, utprovning av alternativa lärverktyg och utbildning inom IT och specialpedagogik. Verksamheten omfattar förskoleklass till gymnasium.

Syfte:

· Att vara ett stöd för skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd och då främst elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och koncentrationssvårigheter.

· Att samverka med föräldrar genom att ge stöd och råd kring alternativa lärverktyg och pedagogiska programvaror.

Skoldatateket erbjuder skolpersonal:

 · Visning av alternativa lärverktyg och pedagogiska programvaror

· Utbildning i specialpedagogisk IT- användning

· Lån av alternativa verktyg och pedagogisk programvara för att prova ut vad som passar eleven.

· Pedagogisk och teknisk support under utlåningstiden.

Skoldatateket erbjuder föräldrar:

· Informationoch rådgivning kring alternativa lärverktyg och pedagogiska programvaror som är aktuella för barnet/ungdomen.

Sidan granskad 01 oktober 2013

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00