Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Boende o miljö /
  2. Bygg- och miljönämnden

Organisation, kontaktuppgifter och blanketter

Bygg- och miljönämnden

Söderköpings bygg- och miljönämnd är en myndighetsnämnd med ansvar för frågor inom följande områden: byggnationer, miljö- och hälsoskydd, detaljplaner och räddningstjänstens åtaganden. Nämnden har 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare som sammanträder ca 9 gånger under ett år – se Tidplan 2012.
Frågor som rör samhällsplanering, bygglov, anmälan, strandskyddsdispenser, tillsynsfrågor, mätning och karthantering samt mark och exploatering hanteras av samhällsbyggnadskontoret. Kontoret lämnar även råd och anvisningar i dessa frågor.

Ledamöter i Bygg- och miljönämnden 

Yvonne Persson (m) ordförande
Kjell-Åke Bondesson (c)  
Lars-Göran Lindblom (s) 
Ingela Karlsson (s)
Mikael Burgman (s)
Benny Andersson (mp)
Torbjörn Nordborg (c)
Börje Natanaelsson (m)
Lars Regnander (m)

Ersättare

Olof Lindh (s)
Anneli Jonsson (s)
Marja Bergström (v)
Åza Andersson Mägi (mp)
Jörgen Filipsson (c)
Ulric Nilsson (c)
Ola Jacobsson (m)
Lennart Persson (kd)
Annica Danielsson (fp)

Adress: Bygg- och miljönämnden, Kommunhuset, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping
Telefon växel: 0121-181 00
E-post: byggochmiljonamnden@soderkoping.se

 

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadschef tf

Claes Thålin
Telefon: 0121-181 13

Stadsarkitekt

vakant
Telefon: 0121-181 00

Fysisk planerare

Annasara Bergkvist
Telefon: 0121-186 15

Bygglovshandläggare / byggnadsinspektör

vakant
Telefon: 0121-181 00

Bygglovshandläggare / byggnadsinspektör / bostadsanpassningshandläggare

Robert Kihlén
Telefon: 0121-186 86 

Assistent

Margareta Holm
Telefon: 0121-183 12

Adress

Samhällsbyggnadskontoret, Kommunhuset, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping

 

 

Sidan uppdaterad 14 april 2014

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00