Hjälpmedel:

Trafikolycka

Singelolycka med personbil

Trafikolyckor inträffar många gånger på landsvägar i glesbefolkade områden där det är långt till närmaste brandstation eller sjukhus. Det är därför viktigt att man som förbipasserande vet hur man ska agera för att ta hand om de skadade.
Här följer några råd om hur du bör agera vid trafikolycka.

Ta reda på vad som inträffat

Om Du upptäcker en trafikolycka är det viktigt att du stannar och tar reda på vad som har inträffat. Kontrollera vad som har hänt, om någon är skadad, om någon är fastklämd eller om fordonet läcker bensin. Om en lastbil är inblandad är det viktigt att Du kontrollerar om lastbilen är lastad med farligt gods. Farligt gods transporter är märkta med en rektangulär orange skylt som ibland har sifferkombinationer. Om Du, utan att gå allt för nära lastbilen, kan se vilka sifferkombinationer som finns på farligt gods skylten är det bra om du talar om dem för SOS-operatören när du larmar. Oftast är farligt gods transporter, utöver farligt gods skylt, även märkta med varningsetiketter.

Om en lastbil med farligt gods läcker eller brinner bör Du snabbt sätta dig i säkerhet minst 300 m från olycksplatsen (mot vindriktningen).

Larma

Polis, räddningstjänst och ambulans genom att ringa 112 tala om

  • Vad som har hänt
  • Var det har hänt (adress)
  • Vem du är
  • Varifrån du ringer
  • Om det finns människor fastklämda
  • Om någon är skadad

Tyvärr inträffar det allt för ofta att personer som upptäcker en trafikolycka kör förbi olycksplatsen och larmar 112 via mobiltelefon utan att ta reda på vad som hänt. I vissa fall innebär detta att alltför få räddningsresurser larmas (t.ex. endast en ambulans när det är fem skadade) eller att polis, ambulans och räddningstjänst larmas i onödan (det var ingen trafikolycka utan endast en punktering).

Försök att ge en så bra beskrivning som möjlig om var olyckan har inträffat. På vissa vägar finns kilometermarkeringar på vägrenen eller på mittvajern. Om du är osäker på var du befinner dig försök tala om hur långt du kört från senaste orten som du passerade.

Har olyckan inträffat på en 1+2 väg (trefältsväg med mittvajer) är det bra om du kan tala om i vilket körfält olyckan har inträffat.

Säkra olycksplatsen

När du larmat gäller det att se till så att olyckan inte förvärras. Detta gör du i första hand genom att varna andra trafikanter så att inte de också blir inblandade i trafikolyckan. Slå på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel 150-200 m på vardera sida om olycksplatsen. Tänk på att 150 m är en ganska lång sträcka när man går men väldigt kort när man kör bil. En bra tumregel är att gå så långt att man tror man gått 150 m och sedan vända sig om och se hur långt man gått och sedan gå ytterligare lika långt.

Om du har tillgång till en handbrandsläckare kan du plocka fram den och ställa den vid vägkanten ifall någon av bilarna börjar brinna. Detta händer inte särskilt ofta men det är bra att vara förberedd (ibland kan det ryka från bilar som varit inblandade i kollisioner men detta beror oftast på att kylvatten läcker ut).

En fluoriserande reflexväst är bra att ha i bilen för att använda vid olyckor eller andra tillfällen då man vistas på hårt trafikerade vägar då de syns på långt håll.

Ge första hjälpen

Agera enligt LABC-principen. Kontrollera andning hos de skadade samt skapa fria luftvägar och stabilisera nacken hos de som är medvetslösa. Stoppa synliga blödningar. Förebygg skadechock (cirkulationssvikt) genom att behandla de skadade varsamt och hålla dem varma. Undvik att flytta på de skadade om det inte är absolut nödvändigt.

Visa hänsyn mot räddningspersonalen

Om räddningstjänsten hunnit före dig till olycksplatsen skall du tänka på att olyckan är räddningspersonalens arbetsplats. Kör därför lungt förbi olyckan och titta på vägen framför dig. Alltför ofta orsakar nyfikna bilförare nya olyckor i och med att de är mer upptagna av att titta på olyckan än vägen framför dem.

Vägmärke för olyckaRäddningstjänsten varnar alltid andra trafikanter för olyckor genom att ställa ut tresidiga skyltar med texten "olycka". Dessa skyltar kompletteras ofta med en lampa som visar blinkande gult eller fast rött sken:

  • Om lampan blinkar gult betyder det att det finns hinder på vägen, detta kan t.ex. vara räddningsfordon, slang, personer eller olycksfordonen. I ett sådant fall kan du fortsätta köra på vägen men var extra försiktig eftersom hinder kan förekomma på vägen.
  • Om lampan lyser med ett fast rött sken innebär detta att räddningsledaren har beslutat att spärra av vägen och du är som fordonsförare skyldig att stanna till dess att Räddningtjänstpersonal eller polis meddelar dig att det är tillåtet att fortsätta.

Sidan granskad 01 februari 2012

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00