Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Boende o miljö /
  2. Räddning och säkerhet /
  3. Handlingsprogram till skydd mot olyckor

Handlingsprogram till skydd mot olyckor

Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Enligt denna lag skall kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. I handlingsprogrammet anges målen för räddningstjänstens utryckande verksamhet samt målen för det olycksförebyggande arbetet och hur det olycksförebyggande arbetet är organiserat

Genom att klicka på länkarna nedan kan du ladda hem handlingsprogrammet för Söderköpings kommun.

Handlingsplan till skydd mot olyckor 2010-2014  (pdf.948 kB)

Du behöver Adobe reader för att kunna öppna filen.

Sidan uppdaterad 17 januari 2014

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00