Hjälpmedel:

Extraordinära händelser och kriser

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller barnen har influensa. Men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas, eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Kommunen och de statliga myndigheterna arbetar med att förebygga och planera för att hantera olika kriser. På den här och underliggande sidor kan du finna information om hur du bör förbereda dig inför en kris och vilket stöd som finns att få. I högerspalten finner du även en länk till www.krisinformation.se där de olika myndigheternas krisinformation har sammanställts.

Sidan granskad 01 februari 2012

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00