Hjälpmedel:

Stadsbränder och brandkår i Söderköping

Tipsa om sidan via e-post

Fält markerade med * måste fyllas i.

Kontrollord: POMZ
 

År 1281 drabbades Söderköping av en stadsbrand i samband med att Kung Magnus Birgersson (Ladulås) gemål Helvig kröntes i Söderköping. Helvig var den svenska drottning som kröntes och i samband med att festligheterna ägde rum torde oförsiktigheter blivit begånga ty hela staden brann ned (Vilhelm Moberg: "Min svenska historia").

I december 1567 tände Söderköpingsborna själva på sin stad varefter Rantzau plundrade den fullständigt (enl. Nordisk uppslagsbok).

1875 bildades den första brandkåren (allmänna brandkåren) i Söderköping och vid samma tidpunkt beslutades om en brandordning för staden. I § 36 i brandordningen framgick att "Hvar och en af stadens manliga invånare från 18 till uppnåd 60-års ålder, som ej af vanförtret, sjukdom eller annan giltig orsak finnas dertill vara förmögen, är i allmänhet pligtig att i Brandstyrkan tjänstgöra i den befattning som, på sätt och i den ordning här nedan stadgas honom tilldelas". Brandstyrkan kom att indelas i släcknings-, vatten-, vakt- och reservavdelningarna (Sven Harrysson: "Brandhistorik i ord och bild").

Utrustningen som förvarades i ett spruthus bestod av 2 mindre och 3 större slangsprutor samt ett större och ett mindre vattenuppfordringsverk och 150 st brandämbar av järnplåt. Personalen som tillhörde brandkåren bar en bricka på bröstet för att man skulle veta vilka avdelning han tillhörde. Vissa av dessa brickor finns fortfarande kvar på brandstationen i Söderköping.

Varje avdelning hade sina egna regler och i § 45 kunde läsas att "Strålförare stå jemväl under deras Sprutchefs befäl och skola vinnlägga sig om strålrörets rätta handterande samt turvis med strålröret oförskräckt närma sig elden och rigta vattenstrålen så, att den verkar med största möjliga kraft och framgång" (Sven Harrysson: "Brandhistorik i ord och bild").

Brandkåren 1902 framför stadens spruthus

10 juni 1914 drabbades Söderköping på nytt av en stor brand. Tre bostadshus förstördes och fleraandra bostadshus skadades. I släckningsarbetet deltog så gott som hela stadens manliga befolkning och dessutom ett stort antal kvinnor och badgäster som bildade vattenlangningskedjor.

1924 utfärdades en ny brandordning för Söderköping och 1926 bestod Borgarbrandkåren av 30 man och den allmänna brandkåren bestod av 177 man. Utrustningen bestod bl.a. av fyra handkraftsprutor. Utalarmering av den allmänna brandkåren skedde genom klämtning i kyrkklockorna (Sven Harrysson: "Brandhistorik i ord och bild").

Under 1938 gjorde brandkåren i Söderköping åtta utryckningar.

1939 bildades Östra Ryds frivilliga brandkår. Till brandchef utsågs Richard Thorkildsen och vice brandchef var Jonas Olsson. Brandstyrkan bestod av 30 man och det fanns en Albin motorspruta, som skänkts av Björkviks säteri, och 500 meter slang. Under det första året ryckte kåren ut två gånger. Utrustningen förvarades i en taxistation och brandkåren hade inte någon brandbil utan en vanlig personbil drog motorsprutan och brandmännen fick komma efter i sina privata bilar. Utalarmering skedde genom tyfon- och telefonlarm (Sven Harrysson: "Brandhistorik i ord och bild").

1940 bestod Söderköpings brandkår av brandchef August Olsson, vice brandchef C.L. Carlsson, 2 brandmästare och 26 brandmän. Utrustningen var brandbil, Albinspruta, skumspruta och en brandstege. Vatten för brandsläckning togs från brandpostnätet, Storån och Göta Kanal (Sven Harrysson: "Brandhistorik i ord och bild").

1962 hade kåren i Söderköping moderniserats och hade tillgång till tre brandbilar (redskapsbilar utan vatten) av märket Volvo. Klockklämtningen hade upphört vid brand och brandmännen larmades genom Tyfonlarm. Den personliga skyddsutrustningen bestod av stålhjälm, overall och blågula bälten (Sven Harrysson: "Brandhistorik i ord och bild").

1975 inträffade en omfattande skogsbrand i de västra delarna av Söderköpings kommun och hjälp begärdes från brandförsvaren i Norrköping, Linköping och Åtvidaberg. Först efter flera månader avslutades arbetet helt för personalen från Söderköping (Sven Harrysson: "Brandhistorik i ord och bild").

Sidan granskad 01 februari 2012

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00