Hjälpmedel:

Räddningstjänstens tillgänglighet

I diagrammet nedan framgår hur stor andel av befolkningen i Söderköping som får hjälp av räddningstjänsten inom en viss tid. I vissa fall kan tiden till man får hjälp (responstiden) vara längre t.ex. om räddningstjänsten är upptagen med ett annat larm. I diagrammet finns även angivet responstiden för ambulansinsatser. Dessa tider gäller inte längre då det sedan början av februari 2009 finns en ambulans stationerad på brandstationen i Söderköping. Tiderna i diagrammet redovisar de tidigare förhållandena då ambulansen ryckte ut från Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Diagram över räddningstjänstens och ambulansens insatstid. Klicka för större bild.

Källa: Räddningsverket 

Klicka här för att öppna diagrammet i ett eget fönster.

Sidan uppdaterad 24 februari 2009

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00