Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Boende o miljö /
  2. Resor och kommunikation /
  3. Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Beställning av färdtjänstresa inom Söderköpings kommun görs på telefonnummer 0121-184 00.

Beställning kan göras:
måndag - fredag kl 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
lördag och söndag kl 09.00 - 14.00
Beställ resan i så god tid som möjligt, helst dagen före men senast en timme före avresa.

Beställning av färdtjänstresa som sker över Söderköpings kommungräns och inom Östergötland görs hos Samhällsresor telefon 0771-711020.

För riksfärdtjänst ska ansökan göras för varje enskild resa. Ansökan ska göras senast 20 dagar före resdag för att kommunen ska kunna garantera att resan kan utföras enligt önskemål.

Se ytterligare information i högerspalten. 

Sidan granskad 18 oktober 2013

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00