Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Omsorg o socialtjänst /
  2. Socialkontoret

Socialkontoret


Barn- och utbildningskontoret finns i kommunhuset

 
 
Kommunhuset
Storängsallén 20
614 80 SÖDERKÖPING

tel 0121/181 00 växel
fax 0121/185 83

e-post: socialnamnden@soderkoping.se

 

Tf Socialchef: Mikael Palm tel 0121-181 00

Sektorchef Vård och omsorg: Teresa Svensson tel 0121-187 05

Sektorchef Hälso och sjukvård: Malin Kreutz tel 0121-183 77

Förvaltningssekreterare: Ragnhild Forsström tel 0121-182 47

Utvecklingsstrateg: Susanne Alm-Pylypko tel 0121-183 26

MAS: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Lundström tel 0121-183 69

Administrativ assistent: Gunilla Hederberg tel 0121-182 43 

 


 

Sidan uppdaterad 04 juli 2013

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00