Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Omsorg o socialtjänst /
  2. Vuxna /
  3. Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Den som inte ser någon annan möjlighet att klara sin egen eller familjens försörjning kan få sin rätt till ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd prövad. Eftersom biståndet är behovsprövat måste alltid en ekonomisk utredning göras.

För att ha rätt till bistånd krävs att man arbetar heltid. Vid arbetslöshet är ett krav att man ska vara aktivt arbetssökande och att man söker arbeten som man kan få. Vid sjukdom måste läkarintyg angående sjukdomen bifogas ansökan om bistånd. För att ha rätt till bistånd får man inte heller ha värdefulla tillgångar. Personer som har sparade pengar, värdeföremål etc måste i första hand sälja dessa för att klara sin försörjning.

Våra bedömningar bygger vi på barnperspektiv.

Ansökan

För att rätten till bistånd ska kunna prövas måste en ansökan göras. Vid nybesök skrivs ansökningsblanketten och därefter genomförs en utredning av den ekonomiska situationen. Beslut om beviljat bistånd sänds via brev.

Hur mycket försörjningsstöd som kan beviljas fastställs av regeringen. Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida. Se länk bredvid. 

Sidan granskad 19 augusti 2010

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00