Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Org o politik /
  2. Medborgarinflytande

Medborgarinflytande

Kommunens arbete för sina invånare vilar på demokratisk grund och de politiskt förtroendevalda har ett uppdrag från sina väljare att arbeta utifrån demokratiska värderingar.

En fungerande demokrati bygger på kommunikation. Genom medlemsskap i ett politiskt parti i kommunen kan man få möjlighet att påverka politiken i kommunen men också i länet och riket. I Söderköpings kommun har vi försökt skapa flera olika vägar för medborgarna att vara delaktiga och lämna synpunkter på de beslut som ska fattas och att även komma med egna förslag på frågor som bör behandlas. Här beskriver vi de olika möjligheterna. Du är varmt välkommen att kontakta Infokontoret 0121-182 00 eller ordförande i Kommunfullmäktige (platsen vakant) 0121- 181 00 om du har förslag eller synpunkter som kan utveckla demokratiarbetet. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten på så sätt att alla intresserade personer har rätt att vara där som åhörare. Som åhörare har man däremot ingen yttranderätt.

 

Sidan granskad 03 april 2012

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00