Hjälpmedel:

Du är här:
  1. Org o politik /
  2. Näringsliv och företagande

Näringsliv och företagande

Kommentera sidan

Fält markerade med * måste fyllas i.

Kontrollord: RHRV
 


Här hittar du samlad information om frågor som rör näringsliv, t.ex. starta eget, näringslivsfakta, tillstånd och regler, nätverk för företag. Läs mer under rubrikerna till vänster. Nedan hittar du nyheter inom området.


AKTUELLT

Konferens "Hur kan IT bidra till nytta för mindre företag" 17 september

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en dag – i Linköping 17 september – med intressanta föreläsningar, workshops och diskussioner kring temat företagande och hur digitala lösningar kan generera tillväxt och vara ett verktyg för affärsutveckling.
Inbjudan 17 september och Inbjudan tre konferenser


Misstagens mästare - 19 september i Norrköping

En bra företagare lär av sina misstag. En smart lär sig även av andras.
Företagarna bjuder in till intressanta föreläsningar. Se program här.


Unga Jobb - Inbjudan från Swedbank - 1 oktober 09:30-11:30

Speed meeting genom Unga Jobb – ett möte mellan näringslivet och ungdomar
Se inbjudan
 

Möjlighet för kvinnliga företagare att söka checkar för kompetenshöjande insatser!

Konsultchecken som är på max 25 000 SEK exkl. moms (kontant medfinansiering,
35 %) kan användas för inköp av externa tjänster såsom konsultinsatser, utbildningsinsatser m.m.

Företagaren bestämmer själv från vem eller vilka tjänsterna ska köpas. Ett första steg är att kontakta Almi och anmäla sitt intresse. För mer information kontakta:
Projektledare: Kristina D Söderman, 013-200 721, kristina.d.soderman@almi.se
Pernilla Asmundsson, 013-200 712, pernilla.asmundsson@almi.se


Näringslivsrankingen - vi måste jobba med attityderna!

Söderköpings kommun backar 24 platser i Svenskt Näringslivs ranking för 2013 och hamnar på plats 164. De största avvikelserna handlar om attityder. Särskilt de kommunala tjänstemännens attityder till företagande. Det blir det viktigaste insatsområdet att jobba med inom kommunen, att bli bättre på service och bemötande till företagarna. De viktigaste prioriteringarna för bättre företagsklimat anser företagarna själva är: Tele- och IT-nät, medias attityder till företagande och dialogen mellan företagarna och kommunledningen. Vi kommer också, som en prioritering, diskutera hur organiseringen ska se ut i framtiden kring näringslivsutvecklingsfrågorna mellan företagen och kommunen. Läs mer om rankingen: http://www.foretagsklimat.se/soderkoping


SÖDERKÖPINGS NÄRINGSLIV - KORTA FAKTA

Söderköping är en utpräglad småföretagarkommun. Hela 72,5 procent av företagen är soloföretag, jämfört med 65 procent i länet. (Uppgifter från Regionfakta)

Jordbruksföretagen dominerar med 29 procent. De utgör därmed den största andelen av det totala antalet. Därnäst kommer kunskapsföretagen med ca 20 procent jämte handel och försäljning, också 20 procent. Bygg & anläggningsföretagen utgör ca 10 procent, och företagande inom friskvård och hälsa knappt 10 procent. Turism, besöksnäring samt restauranger står tillsammans för drygt 10 procent. Minsta andelen, ca 5 procent, består av tillverkande företag.

Kommunens roll

Kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen.

Ledorden för kommunens näringslivsarbete är:

En handfull "stora"

Ange alt-text här.HTCDesign

Sidan uppdaterad 28 januari 2014

Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00