Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Förskola & Familjedaghem / Familjedaghem

Familjedaghem

Kontakter

 • Förskolechef område A

  Maria Palmgren
  Bergaskolan
  Storängsparken
  614 80 Söderköping

  maria.palmgren@soderkoping.se
  Telefon: 0121-183 57

  Ansvarsområden:
  Snöveltorps förskola
  Västra Husby förskola
  Östra Ryds förskola
  Dagbarnvårdare

Familjedaghem är en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en dagbarnvårdare. Familjedaghem vänder sig till barn från 1-5 år. I ett familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot barn i sitt eget hem. Barngruppen är liten med blandade åldrar. Familjedaghemmet erbjuder ditt barn omsorg och fostran samt goda möjligheter till lärande i hemmiljö.

I familjedaghemmen erbjuder vi:

 • små barngrupper i hemmiljö, där barnen på ett naturligt sätt deltar i de dagliga sysslorna; så kallad vardagspedagogik
 • hemlagad mat
 • samma personal som möter vid lämning och hämtning
 • gemensamma aktiviteter mellan familjedaghemmen
 • trygghet, omtanke, gemenskap och respekt för varandra
 • mycket utevistelse i närmiljön
 • fri lek och skapande aktiviteter

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) är vägledande för familjedaghemmen.

Två dagbarnvårdare finns i Västra Husby, de heter Britt Spångberg och Marina Wilce.

Familjedaghemmen samarbetar två och två i ett s.k. vicesystem. Det innebär att barnen går till den andre dagbarnvårdaren vid ordinarie dagbarnvårdares ledighet eller sjukdom. Dagbarnvårdarna arbetar 40-timmarsvecka vilket innebär att dagbarnvårdaren oftast har en ledig dag per vecka.

Sidan uppdaterad 2017-11-23 Kommentera sidan