Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Ekonomi / Avtal & Upphandling

Avtal & Upphandling

Kontakter

 • Ekonomichef

  Tf ekonomichef
  Patrick Carlén
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  patrick.carlen@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 38

Sök bland våra aktuella avtal och pågående upphandlingar

Databas för avtal Söderköpings kommun Aktuella upphandlingar Östergötland

Upphandling

Offentlig upphandling är en beteckning för sådana inköp av varor, tjänster med mera som görs av stat, kommun och landsting och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Regler

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna ska enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset.

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Gemensamt upphandlingscenter

Söderköpings kommun har tillsammans med flera andra mindre kommuner i Östergötland avtal med Upphandlingscenter som är en del av Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen.

Konkurrensverket

Tillsynsmyndighet för den offentliga upphandingen är konkurrensverket. Där kan man även finna de upphandlingsregler som styr den offentliga upphandlingen.

Aktuella upphandlingar

Portalen Upphandling Östergötland omfattar alla aktuella upphandlingar som berör länets kommuner och Landstinget i Östergötland.

Sidan uppdaterad 2017-11-09 Kommentera sidan