Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Överförmyndare

Överförmyndare

Kontakter

 • Överförmyndaren

  Överförmyndarexpeditionen
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  overformyndaren@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 90

  Öppettider

  Besökstid måndag och torsdag 13.00-16.30
  Övriga besök enligt överenskommelse

I Sveriges alla kommuner finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för en valperiod av 4 år och som står under tillsyn av Länsstyrelsen. I Söderköping har man sedan 2015 en Överförmyndarnämnd som har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten. 

God man och förvaltare

Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare (Föräldrabalken).

Överförmyndaren har tillsyn över alla gode män och förvaltare för att kontrollera att de sköter sina uppdrag på ett riktigt sätt. 

Överförmyndarexpeditionen ser till att förmyndare, god man eller förvaltare utses genom särskild ansökan till tingsrätten samt ansvarar för att tillsätta gode män för ensamkommande barn.

Huvuduppgifter

 • aktualisera förordnande av förmyndare, gode män och förvaltare
 • tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare
 • granskning av förmyndares, gode mäns och förvaltares årsredovisningar
 • fastställa förmyndares, gode mäns och förvaltares arvoden samt att avgöra om dessa ska betalas av den enskilde eller kommunen
 • prövning av tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som förmyndare, gode män eller förvaltare önskar gör
 • kontakter med myndigheter, domstolar, förvaltningar mm som är berörda av överförmyndarens myndighetsutövning och tillsyn
 • information till och utbildning av förmyndare, gode män och förvaltare
Sidan uppdaterad 2018-05-29 Kommentera sidan