Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Idrottsrådet

Kontakter

 • Idrott och fritid

  Stinsen
  Margaretagatan 19
  614 80 Söderköping

  idrott.fritid@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 25

  Drift anläggningar: 0121-182 82

Mötesagenda 2017

Under 2017 träffas Idrottsrådet enligt följande med start kl 18:30

15 februari, sammankallande Gripen BK, lokal G:a brandstation

3 maj, sammankallande Skogspojkarnas OK och Söderköpings IBK, lokal SOK-stugan

7 september, sammankallande Söderköpings RS, lokal Alboga ridanläggning

13 november, sammankallande IK Österviking, lokal Petersburg

Stående agenda:

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Genomgång av föregående mötesanteckningar
 • Presentationsrunda
 • Idrott och fritid informerar
 • Föreningsbehov
 • Övriga frågor

Idrottsråd 2016

Från och med 2016 kommer idrottsföreningarna vara sammankallande till rådet, se mötesanteckningar 2015-12-09.

Idrottsrådet träffas fyra gånger per år och rådets syfte är att idrottsföreningarna får en mötesplats för samverkan, både med andra föreningar som kommun och politiker. Alla föreningar ansvarar för att gemensamt bidra med ärenden till mötesagendan.

Sidan uppdaterad 2017-03-01 Kommentera sidan