Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Ramunderberget

Åtgärder inom Ramunderbergets naturreservat:

1. Gallring
2. Ny trappa
3. Informationsskyltar och naturstigar

1. Gallring

AB Göta kanalbolag avverkade under våren 2016 med häst och vagn utmed kanalbanken. 

Ytterligare en gallring görs i området som ligger mot ravinen, nordöstra delen av reservatet. Det kan även komma att bli aktuellt att ta bort mer svarttall i området. Nedtagningen av svarttall sker enligt beslut från länsstyrelsen som bedömer att bevarandestatusen för Natura 2000-området Ramunderberget kommer påverkas positivt.

Lyssna på P4 Östergötlands intervju med Mathias Stern och Vånga Hästkraft som röjer skog längs Göta kanal:

2. Ny trappa

Trappan på Ramunderberget har renoverats. Den har 318 steg och leder upp till bergets krön.  

Läs mer om guidningar uppför trappan.

3. Informationsskyltar och naturstigar

Projektet "Utveckling av Ramunderberget" är slutfört med uppnådda kriterier. Sedan tidigare är entréskyltar på plats med tillhörande information om området och vad som gäller inom ett naturreservat.

Fauna- och florastigen har drygt 50 skyltar med information som ska kompletteras med information på engelska.

En ny rastplats finns på plats i områdets nordvästra del utmed fauna- och florastigen. Stigen kommer att kompletteras med ytterligare hänvisningspilar för att bättre visa sträckningen. Befintliga skyltar/pilar kommer även att bytas till skyltar i ett bättre utförande.

Den pedagogiska rastplatsen står färdig men ska kompletteras med information över reservatet. Förhoppningen är att det ska vara klart under hösten 2017 då även fågelholkar och ett antal skyltar med historisk information kommer att sättas upp.

Samtliga motionsspår har avståndsmarkeringar och en enklare spårkarta kommer att tas fram för att finnas på plats till hösten 2017.

2018 har Länsstyrelsen beviljat bidrag för att tillföra våtmarken information och illustrationer samt fågelskyddsnästen där man kan sitta och spana på fågellivet utan att störa. Även en tillgänglighetsanpassad grill- och viloplats kommer då att anläggas.

Sidan uppdaterad 2017-07-06 Kommentera sidan