Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Ramunderberget

Tre åtgärder är aktuella för Ramunderbergets naturreservat:

1. Gallring
2. Ny trappa
3. Informationsskyltar och naturstigar

1. Gallring

AB Göta kanalbolag avverkade under våren 2016 med häst och vagn utmed kanalbanken. 

Ytterligare en gallring görs i området som ligger mot ravinen, nordöstra delen av reservatet. Det kan även komma att bli aktuellt att ta bort mer svarttall i området. Nedtagningen av svarttall sker enligt beslut från länsstyrelsen som bedömer att bevarandestatusen för Natura 2000-området Ramunderberget kommer påverkas positivt.

Lyssna på P4 Östergötlands intervju med Mathias Stern och Vånga Hästkraft som röjer skog längs Göta kanal:

2. Ny trappa - invigning våren 2017

Trappan på Ramunderberget renoverades hösten 2016 med sina 318 trappsteg. Under våren 2017 kommer den att oljas och sedan blir det officiell invigning. Redan nu går det bra att använda trappan.  

3. Informationsskyltar och naturstigar

Samtidigt pågår LONA-projektet (Lokalt Naturvårdsprojekt) "Utveckling av Ramunderberget". Till projektet har kommunen beviljats statligt bidrag. Projektet kommer att resultera i att, informationstavlor om området, hänvisningsskyltar, naturstigar med totalt 30 informationsskyltar om områdets flora och fauna, kommer att skapas och sättas upp. Projektet ska vara klart senast 2016-12-31.

Fyra entréskyltar är monterade. En av dessa står sedan tidigare vid huvudslussen och nu finns det även en i närheten av Färjestugan, en vid parkeringen på Petersburg samt en efter E22-bron, när man åker in i staden. På de monterade skyltarna ska det finnas information om Ramunderberget och naturreservatet. Där finns också en stor illustration av berget med infällda arter från fauna och flora. Illustrationen har tagits fram av Katarina Månsson som har gjort illustrationer vid Edgards hus vid Lagnö.

På flora- och faunastigen monteras efterhand upp totalt 50 skyltar med information.

Utsiktstornet på krönet av berget har byggtd ut och handikappanpassats med tillhörande soffa och bord, där rullstolar med lätthet kan komma in så att så många som möjligt kan ta del av den fina utsikt över staden. Vägen till utsiktsplatsen har fått ett räcke för att öka säkerheten.

I den nordvästra delen av området planeras till våren 2017 en rastplats med bord och soffor för både barn och vuxna. 

Den tredje och mest tidskrävande rastplatsen ska byggas under hösten ca 340 meter öster om slussen i Söderköping. Där skapas en pedagogisk plats där man ska kunna hålla lektioner klassvis. Här ska man kunna ta del av reservatet i samlad form och det kommer även finnas holkar för såväl fåglar som ekorrar och insekter. Det kommer även att finnas en grillplats.

Hänvisningsskyltar för områdets olika spår och vägar tillverkas under vintern och även en enklare spårkarta är planerad. Utanför projektet ska även avståndsmarkeringar komma på plats utmed de olika längdspåren.

Allt virke som används i projektet är i fossiliserat svensk furu, vilket innebär att trädfibrerna utsätts för en kiselbehandling under stort tryck och blir lika hållbart som ek eller lärk och ofarligt för natur, djur och människa.

Sidan uppdaterad 2016-11-21 Kommentera sidan