Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter

Nyheter

 • Samråd - Kulturmiljöplan

  2017-03-23

  Just nu pågår ett samråd kring ett tematiskt tillägg för kulturmiljöplanen. Det innebär att den som vill kan lämna synpunkter på förslaget som sedan kommer användas för att förbättra det. Vi behöver dina synpunkter senast den 30 april 2017.

 • Alternativ för Broby- och Bergaskolan diskuteras

  2017-03-21

  Kommunen beslutade för en tid sedan att en omfattande renovering skulle göras av Bergaskolan och Brobyskolan. I den fördjupade förstudien som nu har genomförts har det uppdagats detaljer som tidigare inte kunnat förutses.

 • Vattenavbrott på Tyketorpsgatan 21 och 22 mars

  2017-03-21

  Grävningsarbeten som påverkar trafiken pågår i bostadsområdet på Morfars Kulle samt på Tyketorp under vecka 10-18.

 • Spola rätt i din toalett!

  2017-03-20

  I Söderköpings sista pumpstation fastnar det varje vecka stora mängder skräp. Skräpet består av trasor, tops, bindor och annat som inte ska vara i avloppet. Hjälp oss att hålla avloppen fria från skräp och miljöfarliga ämnen!

 • Öppet hus på Hamra 23 mars

  2017-03-20

  Torsdagen den 5 november kl. 14:00-18:00 visar vi upp vår verksamhet, ger möjlighet till att handla av våra produkter samt serverar fika till självkostnadspris. Det blir även uppträdande av Hamrahusets musikgrupp.

 • Befolkning i Söderköping vecka 11: 14 441 invånare

  2017-03-16

  Söderköpings kommun färdigbildades år 1974 då antalet invånare var 10 162. Vid årsskiftet 2015/2016 var vi 14 240.

 • Kommunstyrelsen informationsmöte 21 mars

  2017-03-14

  Sammanträder i lokal Skällvik, Kommunhuset tisdagen den 21 mars 2017 kl. 13.00.

 • #jagmed - unga till utbildning och arbete

  2017-03-13

  #jagmed är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier.

 • Nya lekplatser i Högby och på Hospitalsgatan

  2017-03-08

  Idén till utformningen av lekplatsen i Högby kommer från två unga tjejer i kommunen som efterfrågat en mer utmanande lekmiljö för äldre barn/tonåringar. Nu ska deras förslag på en "Ninja warrior bana" bli verklighet!

 • Samråd - Fördjupad översiktsplan Söderköping stad

  2017-03-08

  Söderköpings kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Söderköping stad. Samrådet pågår 8 mars - 30 april 2017. Välkommen att lämna dina synpunkter!