Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter

Nyheter

 • Samråd för planprogrammet Albogadalen

  2017-06-28

  Just nu pågår samråd för planprogrammet Albogadalen. Det innebär att den som vill kan lämna synpunkter på förslaget. Senast den 14 augusti 2017 ska eventuella synpunkter lämnas in.

 • Befolkning i Söderköping vecka 26: 14 528 invånare

  2017-06-27

  Söderköpings kommun färdigbildades år 1974 då antalet invånare var 10 162. Vid årsskiftet 2015/2016 var vi 14 240.

 • Samråd för väg 210 mellan Söderköping och Evertsholm

  2017-06-22

  Väg 210 mellan Söderköping och Evertsholm behöver förbättras och Trafikverket planerar åtgärder som ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

 • Planera sommarens resor via E22

  2017-06-20

  Att ta sig genom Söderköping på E22 kan vara besvärligt. Det vet alla som suttit i kö vid midsommar och andra tider när det är broöppning och mycket trafik. Vi hjälper dig att planera och pricka in den bästa vägen och tiden för din resa.

 • Ändrad handläggning av färdtjänst i sommar

  2017-06-16

  Handläggningen av färdtjänst/riksfärdtjänst stänger v27-28 med begränsad kundtjänst v29-31. Sedvanlig beställning av färd- och länsfärdtjänst påverkas inte.

 • Kommunens upphandling av det framtida fibernätet

  2017-06-14

  Söderköpings kommun vill skapa en god service och bra förutsättningar för kommunens alla invånare. En del i detta är att möjliggöra fibernät till alla 2020.

 • Planprogram för stadens västra entré

  2017-06-13

  Samhällsbyggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för stadens västra entré.

 • Nyströmska skolan startar åter med SFI-utbildning

  2017-06-09

  Nyströmska skolan startar under hösten åter med SFI (Svenska för invandrare). Det senaste året har Söderköpings elever utbildat sig i Norrköping då lokalerna på Nyströmska skolan inte räckte till.

 • Bokbussens sommartur

  2017-06-07

  I sommar utökas turen i Sankt Anna och bokbussen besöker Bottna, Tyrislöt, Sanden och Ramsdal. I Västra Husby, Luddingsbo och Snöveltorp gör den samma tur som tidigare. Turerna till skolorna och förskolorna startar igen till hösten.

 • Upprustning vid Klarsjöns badplats

  2017-06-05

  Inför årets badsäsong har sjöbadet vid Klarsjön fått en toalettbyggnad, nya badbryggor och sandpåfyllning.