Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter

Nyheter

 • Samråd för väg 210 mellan Söderköping och Evertsholm

  2017-06-22

  Väg 210 mellan Söderköping och Evertsholm behöver förbättras och Trafikverket planerar åtgärder som ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

 • Planera sommarens resor via E22

  2017-06-20

  Att ta sig genom Söderköping på E22 kan vara besvärligt. Det vet alla som suttit i kö vid midsommar och andra tider när det är broöppning och mycket trafik. Vi hjälper dig att planera och pricka in den bästa vägen och tiden för din resa.

 • Ändrad handläggning av färdtjänst i sommar

  2017-06-16

  Handläggningen av färdtjänst/riksfärdtjänst stänger v27-28 med begränsad kundtjänst v29-31. Sedvanlig beställning av färd- och länsfärdtjänst påverkas inte.

 • Kommunens upphandling av det framtida fibernätet

  2017-06-14

  Söderköpings kommun vill skapa en god service och bra förutsättningar för kommunens alla invånare. En del i detta är att möjliggöra fibernät till alla 2020.

 • Planprogram för stadens västra entré

  2017-06-13

  Samhällsbyggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för stadens västra entré.

 • Översiktsplan för Söderköpings kommun har vunnit laga kraft

  2017-05-30

  Kommunfullmäktige antog i november 2015 översiktsplanen för Söderköpings kommun. Planen har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att den inte längre kan överklagas och börjar härmed att gälla.

 • Servicenämndens informationsmöte 30 maj

  2017-05-22

  Välkommen till Stinsen, Margaretagatan 19, den 30 maj kl. 13.00-16.30.

 • Riktlinjer framtagna för ökad byggtakt

  2017-05-16

  Söderköpings kommun har tillsammans med lokala och regionala byggherrar tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. Detta utifrån det Riksdagsbeslut om nya regler som började gälla 1 januari 2015.

 • Viktigt studiebesök för den nya vägsträckningen av E22

  2017-05-15

  Kommunens styrgrupp för E22 besökte under torsdagen ett antal intressanta platser som kommer att påverka stadens utveckling och dialogen med projektets ägare Trafikverket.

 • Nya öppettider i kommunhusets växel/reception

  2017-05-02

  Från och med den 2 maj håller vi öppet måndag till torsdag kl. 07.45 – 16.30 samt fredag kl. 07.45 – 16.00, med stängt för lunch alla dagar kl. 12.15 – 12.45. Dag före röd dag i almanackan stänger växeln kl. 13.00.