Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / #jagmed - unga till utbildning och arbete

#jagmed - unga till utbildning och arbete

Publicerad den 13 mars 2017

Kontakter

 • Utvecklingsledare

  Kristin Österström
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  kristin.osterstrom@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 34

#jagmed är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat i, eller riskerar att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier. För kommunen innebär avhopp från gymnasieskolan ökade kostnader och för individen leder ofta avhopp till arbetslöshet och hälsoproblem.

Projektet #jagmed har som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och få elever att komma tillbaka till studier. I projektet samverkar fem län för att utveckla metoder som tidigt identifierar och motverkar avhopp från gymnasieskolan. Syftet med projektet är att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden och bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete och få en varaktig tillhörighet till arbetsmarknaden. I projektet finns många delprojekt där kommunerna driver jobbet med att få tillbaka ungdomarna till studier eller arbete. #jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige.

I Söderköping jobbar man med projektet på Ramunderskolan. Främst jobbar personalen med att fortbilda sig inom bemötande, ledarskap och inkludering. Projektledare för projektet är Lars Ivarsson på Ramunderskolan.

Fakta om gymnasieavhopp

- 24 procent av ungdomarna i Östra Mellansverige fullföljer inte sin gymnasieutbildning inom fyra år

- andelen män som inte uppnår fullständig gymnasieutbildning är tre till fem procentenheter högre än för motsvarande andel kvinnor

- 15 procent av eleverna på de studieförberedande programmen fullföljer inte gymnasiet efter fyra år

- 23 procent av eleverna på de yrkesförberedande programmen fullföljer inte sin gymnasieutbildning

- bland de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ryms även nyanlända ungdomar med en varierad skolbakgrund och unga med funktionsnedsättning

- brister i grund- och gymnasieskolan är en förklaring till att personer med funktionsnedsättning generellt sett har en lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen

- precis som inom den övriga befolkningen har kvinnor i båda dessa grupper en högre utbildningsnivå än män

Dessa fakta är hämtade från www.regionostergotland.se

Sidan uppdaterad 2017-03-14 09:01 Kommentera sidan