Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Positiva upplevelser av hemtjänsten och vårdboenden i kommunen

Positiva upplevelser av hemtjänsten och vårdboenden i kommunen

Publicerad den 05 april 2017

Rapporten "Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016" visar att kommunens äldre har en positiv upplevelse av vården och servicen inom hemtjänsten och på kommunens vårdboenden. Den sammanfattande helhetsupplevelsen av hemtjänsten och särskilt boende visar att Söderköpings kommun ligger över både läns- och riksgenomsnittet.

- Detta är ett gott betyg för det arbete som vårdpersonalen utför säger Tuula Ravander, ordförande i Socialnämnden.

För hemtjänsten ligger kommunen över snittet för både riket och länet vad gäller bemötande, förtroende och trygghet, som är viktiga parametrar inom vården och omsorgen. Även tillgänglighet är en betydande kvalitetsaspekt och vad gäller upplevelsen av att få kontakt med personalen i särskilt boende samt hemsjukvården, så ligger kommunen även här över läns- och riksgenomsnittet. Rapporten kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Socialförvaltningen.

I rapporten, som tas fram årligen av Socialstyrelsen, finns ett antal indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Rapporten redovisar mätvärden per kommun, län och riket. Den öppna jämförelsen ger en bra bild av hur Söderköpings kommun ligger till i jämförelse med länet, landet och den kommun som fått högst värde.

Sidan uppdaterad 2017-04-06 16:17 Kommentera sidan