Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Samråd - Kulturmiljöplan

Samråd - Kulturmiljöplan

Publicerad den 23 mars 2017

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Samrådet pågår 15 mars - 30 april 2017

Tematiska tillägg till översiktsplanen görs för att tillgodose ett allmänt intresse. I detta fall gäller tillägget de kommunmiljöer som finns i kommunen och hur de ska vårdas. Ett tematiskt tillägg är kommunövergripande och omfattar alltså hela kommunen.

Kulturmiljöplanen består av två delar. Del ett innehåller riktlinjer och ställningstaganden som rör kulturmiljöerna medans del två är en sammanställning av olika inventeringar som genomförts och ska ses som en kunskapsbank. Första delen kommer kommunfullmäktige fatta beslut om medan del två kommer beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Processen för att anta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen är detsamma som att anta en översiktsplan. Därför måste tilläggen samrådas och sedan ställas ut. Just nu pågår samrådet för kulturmiljöplanen. Det innebär att den som vill kan lämna synpunkter på förslaget som sedan kommer användas för att förbättra det.

Samrådsmöte

Den 25 april kl 17.00-19.00 samt den 26 april kl 11.00-13.00 kommer arbetsgrupperna som tagit fram Fördjupad Översiktsplan Söderköping stad och Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun finnas på Stinsen, Margaretagatan 19, för att svara på frågor. Mötena hålls i form av öppet hus och ingen föranmälan krävs.

Välkommen när som helst under dessa tider för att ställa frågor om planförslagen!

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast den 30 april 2017

E-post:

Skriv "Kulturmiljöplan" i ämnesraden och skicka dina synpunkter till samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Post:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storängsallén 20
614 80 Söderköping

Välkommen att ställa dina frågor om FÖP:en och Kulturmiljöplanen på Stinsen

Den 25 april kl 17.00-19.00 samt den 26 april kl 11.00-13.00 kommer arbetsgrupperna som tagit fram Fördjupad Översiktsplan Söderköping stad och Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun finnas på Stinsen, Margaretagatan 19, för att svara på frågor. Mötena hålls i form av öppet hus och ingen föranmälan krävs.

Välkommen när som helst under dessa tider för att ställa frågor om planförslagen!

Sidan uppdaterad 2017-03-23 15:41 Kommentera sidan