Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Nyheter / Trivsel inom LSS-verksamheten i Söderköping

Trivsel inom LSS-verksamheten

Publicerad den 14 februari 2017

I höstas genomfördes en nationell brukarundersökning inom bland annat Daglig verksamhet LSS och Gruppbostad LSS, där Söderköpings kommun var en utav 75 kommuner som deltog. Resultatet för Söderköping visar att brukarna trivs i daglig verksamhet och i kommunens gruppboenden, där kommunen ligger över riksgenomsnittet vad gäller just trivseln. Att det är en rikstäckande enkät ger en bra grund för att få fram index och jämförelsetal med övriga landet.

För Gruppbostad LSS är det personalens omtanke och trivseln som får bäst resultat med ca 82 % i nöjdhet. För Daglig verksamhet visar resultatet nivåer som på i stort sätt samtliga punkter ligger över riksgenomsnittet. Personalens bemötande, trygghet med personalen och trivseln ligger alla på ett resultat runt 90 % nöjda eller mer.

Utveckling framåt

Resultaten är ett kvitto på att mycket av det vi gör är bra, men att det också finns delar att utveckla för att göra LSS-verksamheten i kommunen ännu bättre. Ett exempel är kommunikation, där resultatet på frågan "Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar" behöver förbättras. Under hösten 2016 har personalen inom LSS-verksamheten fått genomgå en utbildning kring alternativa kompletterande kommunikationssätt. Personalen fick då bland annat kartlägga styrkor och svagheter kring de kommunikationssätt som används. Enhetscheferna har nu tillsammans med personalen i uppdrag att göra planer för vad som behöver utvecklas i verksamheterna gällande kommunikation. I maj ska också en utvecklingsplan för LSS-verksamheterna presenteras, på uppdrag av Socialnämnden. LSS-undersökningen kommer bland annat att ligga till grund för de åtgärder och insatser som presenteras i utvecklingsplanen.

Fyra kvalitetsområden mäts

Frågorna i undersökningen avser att mäta fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. De sammanställda resultaten finns publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I databasen kan resultaten jämföras mellan kommuner.

Det är av stor vikt för kommunen att få in brukarnas åsikter om insatserna som görs för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Och tanken är att den nationella brukarundersökningen ska genomföras igen 2017.

Sidan uppdaterad 2017-02-14 10:43 Kommentera sidan