Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Nyströmska gymnasiet / YH / Management inom besöksnäringen

Management inom besöksnäringen

   

 Management inom besöksnäringen

Vår nuvarande utbildning "Management inom hotell och besöksnäringen" genomgår till hösten en förnyelse och omarbetning och kommer att heta "Management inom besöksnäringen". Utbildningen ger dig kunskap och verktyg som gör dig attraktiv för framtida jobb inom branschen där efterfrågan på utbildad personal är stor. Efter utbildningen har du förutsättningar att få en ledande befattning inom hotell och besöksnäringen.

Vår nya utbildning sträcker sig över tre terminer, 1,5 år. Hela första terminen är teoretisk med kurser i bl.a. branschkunskap, kommunikation och värdskap, hållbar utveckling, säkerhet och tillgänglighet.
Kurserna ger dig en kunskapsbas att bygga vidare på. De efterföljande terminerna fokuserar på mer specifika delområden t ex ekonomi och Revenue Management, Human Resources – arbetsrätt och administration, Marknadsföring i traditionella och digitala kanaler samt Entreprenörskap och försäljning. Detta tillsammans med LIA-perioder ger dig helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett värdefullt nätverk.

Lärande i arbete (LIA) – en viktig del
En viktig del i utbildningen är LIA, Lärande i arbete, då du utbildas på ett hotell, en konferensanläggning eller på ett annat företag inom besöksnäringen. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete samtidigt som du förvärvar nya kunskaper. LIA fördelas över två perioder. Turistakademin på Nyströmska skolan har lång erfarenhet av att bedriva turismutbildning och har genom detta ett stort nätverk och ett gott samarbete med många hotell och företag inom besöksnäringen, både inom regionen och i landet i övrigt.

Studieort: Nyströmska skolan, Söderköping

Start: 27 Augusti 

Sista ansökningsdag: 15 april

Studieort: Nyströmska skolan, Söderköping

 

Sidan uppdaterad 2018-02-16 Kommentera sidan