Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Lokala regler / Tillgänglighet

Tillgänglighet

Kontakter

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen


  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 00

 • Serviceanmälan gata, park, vatten & avlopp

  tekniska@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 51

  Serviceanmälan är bemannad vardagar kl 07.00 - 16.00, övriga tider hänvisar vi till vårt journummer för vatten och avlopp: 0705-58 97 95 (ej sms).

Gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra offentliga platser ska i största möjliga mån vara tillgängliga för alla. Speciell hänsyn ska tas till personer med funktionshinder och äldre personer. Ingen ska behöva vara utestängd på grund av brister i den fysiska utformningen. Därför behövs anpassningar i den fysiska miljön.

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Söderköpings kommunala Handikappråd tagit fram en broschyr som framför allt riktar sig till näringsidkare och fastighetsägare som är verksamma inom till exempel banker, handel, restaurang- och turismnäringar. Broschyren visar exempel på enkla förbättringsåtgärder som skapar en bättre tillgänglighet i och omkring handelslokaler och offentliga miljöer.

Sidan uppdaterad 2016-06-09 Kommentera sidan