Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / E22

Europaväg 22 - ny sträckning

Kontakter

Filmen ovan är Trafikverkets animering av vägplaneförslaget för E22 Förbifart Söderköping. Filmen saknar ljud.

Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. I Trafikverkets projektgrupp för E22 ingår en samordnare från Söderköpings kommun. Samordnaren ska bistå med lokal information i projektet och ansvara för att lokala intressen i planeringen och arbetet lyfts fram.

Den nya vägsträckningen av europavägen kommer för Söderköpings del bland annat att innebära ändrad trafikföring i staden, utveckling av stadsdelar och förändringar för handelns förutsättningar. Viktiga delar att förhålla sig till i kommunens utvecklingsplaner för staden. Dessa nya möjligheter – och förutsättningar – samlas i en fördjupad översiktsplan. Den nya vägsträckningen innebär också flera investeringsprojekt så som ombyggnader av gator, ny belysning, pendlarparkering och utbyggnad av nya gång- och cykelvägar.

Sidan uppdaterad 2016-12-14 Kommentera sidan