Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering

Översiktsplanering

Översiktsplanering görs för att förändringar i den fysiska miljön ska göras så bra som möjligt. En översiktsplan pekar ut hur mark och vattenområden ska användas och hur de ska förändras, hur riksintressen ska tillgodoses och vilka områden som kommer användas för bebyggelse och vilka som bör sparas för rekreation. Dokumentet samråds med länsstyrelsen, grannkommuner och regionala organ och kommunmedborgarna ska också ges möjlighet att lämna synpunkter på det. Efter planprocessen som pågår under lång tid blir översiktsplanerna vägledande vid exempelvis detaljplanering och bygglov.

Sidan uppdaterad 2017-01-10 Kommentera sidan