Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering

Översiktsplanering

Fördjupad översiktsplan för Söderköpings stad

Söderköpings kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Söderköping stad. Syftet med Fördjupad översiktsplan är att i grova drag beskriva hur staden ska utvecklas i framtiden och efter att E22 flyttas väster ut och Erik Dalbergsgata blivit stadsgata. Den övergripande stadsutvecklingsstrategin kallas Ägget och är den illustration som syns till vänster. Strategin innebär att staden ska växa i huvudsak innanför den planerade E22.

Lämna dina synpunkter!
Samrådet pågår 8 mars - 30 april 2017.

Översiktsplanering görs för att förändringar i den fysiska miljön ska göras så bra som möjligt. En översiktsplan pekar ut hur mark och vattenområden ska användas och hur de ska förändras, hur riksintressen ska tillgodoses och vilka områden som kommer användas för bebyggelse och vilka som bör sparas för rekreation. Dokumentet samråds med länsstyrelsen, grannkommuner och regionala organ och kommunmedborgarna ska också ges möjlighet att lämna synpunkter på det. Efter planprocessen som pågår under lång tid blir översiktsplanerna vägledande vid exempelvis detaljplanering och bygglov.

Sidan uppdaterad 2017-03-08 Kommentera sidan