Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / Fördjupad översiktsplan för Söderköpings stad

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Samråd

Samrådet pågår 8 mars - 30 april 2017

Söderköpings kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Söderköping stad. Syftet med Fördjupad översiktsplan är att i grova drag beskriva hur staden ska utvecklas i framtiden och efter att E22 flyttas väster ut och Erik Dalbergsgata blivit stadsgata. Den övergripande stadsutvecklingsstrategin kallas Ägget och är den illustration som finns ovan. Strategin innebär att staden ska växa i huvudsak innanför den planerade E22.

Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget kan samrådas och nu finns det möjlighet att lämna synpunkter för att förbättra planen. Fördjupningen består av tre delar: Samrådshandling, Miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga 1) och Kartor och illustrationer (Bilaga 2).

Hur kan jag påverka?

Fördjupad översiktsplan Söderköpings stad kommer beskriva hur staden ska utvecklas det är därför många som är berörda av den. Den berör alla som bor och verkar i kommunen, idag och i framtiden. Därför vill vi att så många som möjligt ska kunna vara med i dialogen om hur vi tar ut riktningen mot framtiden med hjälp av den nya översiktsplanen. Läs planhandlingen på hemsidan, eller i tryckt format på Stinsen, Margaretagatan 19 samt på kommunhuset, Storängsallén 20.

Samrådsmöte

Den 25 april kl 17.00-19.00 samt den 26 april kl 11.00-13.00 kommer arbetsgrupperna som tagit fram Fördjupad Översiktsplan Söderköping stad och Kulturmiljöplan för Söderköpings kommun finnas på Stinsen, Margaretagatan 19, för att svara på frågor. Mötena hålls i form av öppet hus och ingen föranmälan krävs.

Välkommen när som helst under dessa tider för att ställa frågor om planförslagen!

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast den 30 april 2017

E-post:

Skriv "Fördjupad översiktsplan Söderköping stad" i ämnesraden och skicka dina synpunkter till samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se 

Post:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storängsallén 20
614 80 Söderköping

Vad händer med synpunkterna?

När samrådstiden är slut kommer synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse där de också bemöts. Därefter kommer planförslaget revideras och ställas ut i minst två månader tillsammans med samrådsredogörelsen, nya synpunkter samlas in och planhandlingen revideras ytterligare en gång innan kommunstyrelsen kan fatta beslut om antagande.

Planprocessen

Inriktningsskede, pågick fram till maj 2016. Här angavs vilken inriktning Fördjupad översiktsplan Söderköpings stad skulle ha och inriktning för arbetet.

Samrådsskede, våren 2017. Ett första planförslag har arbetats fram och samråds fram till 30 april med alla intresserade och berörda.

Utställningsskede, planerat till sommaren 2017. Planförslaget bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, och ställs ut så att man kan lämna synpunkter på detta.

Antagandeskede, planerat till hösten 2017. Mindre korrigeringar av planförslaget görs utifrån ytterligare synpunkter som kommit in, innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2017-04-20 Kommentera sidan