Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Trafik, parkering och resor / Trafikstörningar Söderköping

Aktuella arbeten på lokalgator

Här informerar vi om störningar vid akuta händelser som t ex vattenläckor och även om planerade grävningsarbeten och andra störningar på gator och vägar.

Grävningsarbeten utmed Skönbergagatan vecka 14-15

Ny belysningskabel ska läggas på norra sidan mellan Swedbank och Nybrogatan. Trottoaren grävs upp etappvis vilket påverkar framkomligheten även på gatan. Parkeringsmöjligheterna är begränsade under denna tid, men entréer till butiker och bostäder hålls tillgängliga.

Vi ber om överseende med de problem arbetet medför. Arbetet pågår från 3 april och fjorton dagar framåt.

Vid frågor, kontakta:
Peter Tauberman 
Driftchef Gata Park
0121-186 58

Almar fälls utmed åpromenaden

Tio döda almar ska tas bort utmed åpromenaden vid Vimman och Brunnsparken. Trädfällningen utförs under vecka 14

Vid frågor, kontakta:
Peter Tauberman
Driftchef Gata Park
0121-186 58

Sanering av VA-ledningar pågår 

Grävningsarbeten som påverkar trafiken pågår i bostadsområdet på Morfars Kulle samt på Tyketorp.

Planerade tider:

Birgittagatan - Asfaltering färdigställs vecka 17.
Tyketorpsgatan - schaktning klart vecka 15, asfaltering färdigställs vecka 18.

Vid frågor, kontakta:
Simon Ljungdahl
Driftansvarig VA ledningsnät
Telefon: 0121-186 57

Sidan uppdaterad 2017-04-10 Kommentera sidan