Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Förskola

Förskola

Kontakter

 • Utvecklingsledare

  Kristin Österström
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  kristin.osterstrom@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 34

 • Administrativ assistent

  Maria Sterling

  maria.sterling@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 16

  Hit kan du vända dig med frågor om förskolekö och turordning i de kommunala förskolorna.

 • Ekonomiadministratör

  Helena Svensson
  Barn- och utbildningskontoret
  Söderköpings kommun
  614 80 Söderköping

  helena.svensson@soderkoping.se
  Fax: 0121-185 83
  Telefon: 0121-184 10

  Hit kan du vända dig med frågor om förskolekö och turordning i de fristående förskolorna.

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1-6 år. I Söderköping finns både kommunala och fristående förskolor och sammanlagt finns ca 700 barn inskrivna. Öppettiderna är maximalt 6.15-18.30 under vardagar. Alla förskolor följer läroplanen för förskolan, samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda platsen, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

De barn från tre års ålder som inte har någon placering erbjuds plats i förskola, 15 timmar i veckan, under samma terminstider som förskoleklass och grundskola.

Platsen är avgiftsfri och du söker platsen på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Upphör ditt behov av allmän förskola ber vi dig meddela administrativ assistent. Får du behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier måste du ansöka om detta på särskild blankett.

De barn som redan har en placering i förskola och har rätt till allmän förskola kommer att få en reducering med 33 % av avgiften.

Familjedaghem

Efterfrågan på familjedaghem är för närvarande lågt. Därför har kommunen inte några familjedaghem för tillfället.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Söderköpings kommun har möjlighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid för dem som så önskar, se Kontakter.

Sidan uppdaterad 2018-12-06 Kommentera sidan