Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Förskola / Avgifter förskola & fritidshem

Avgifter förskola och fritidshem

Kontakter

  • Barn- och utbildningskontorets förskolehandläggare

    barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
    Telefon: 0121-185 80

    Hit kan du vända dig med alla frågor som gäller förskolan, både placering och fakturor. Under vardagarna har vi telefontid mellan klockan 10-12, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp.

För den kommunala barnomsorgen gäller nedanstående avgifter enligt s.k. maxtaxa. Möjlighet finns för enskild barnomsorg att tillämpa annan taxa. Maxtaket för beräknad inkomst 2019 är 47 490 kr per månad.

Förskoleverksamhet
(förskola, familjedaghem för barn 1 - 5 år)

Taxan gäller för 2019

Barn 1 - 3 % av hushållets samlade inkomst, dock högst 1 425 kr/mån.
Barn 2 - 2 % av inkomsten, dock högst 950 kr/mån.
Barn 3 - 1 % av inkomsten, dock högst 475 kr/mån.
Barn 4 - ingen avgift.

Allmän förskola för 3-5-åringar är avgiftsfri (15 tim/vecka) under läsårstiderna som gäller för grundskolan.

Skolbarnsomsorg
(fritidshem, familjedaghem för barn 6 - 12 år)

Taxan gäller för 2019

Barn 1 - 2 % av inkomsten, dock högst 950 kr/mån.
Barn 2 - 1 % av inkomsten, dock högst 475 kr/mån.
Barn 3 - 1 % av inkomsten, dock högst 475 kr/mån.
Barn 4 - ingen avgift. 

 

Vid flera barn i familjen/hushållet räknas det yngsta barnet som barn 1.

Avgift tas ut för årets alla 12 månader.

Avgiften är oberoende av vistelsetiden.

Lovplats: 38 kr/dag

Sidan uppdaterad 2019-04-09 Kommentera sidan