Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Förskola / Egenvård

Egenvård

Kontakter

 • Områdeschef Samlad elevhälsa

  Cecilia Karlsson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  cecilia.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

Barn och elever kan under sin vistelse i förskola och skola ha behov av
egenvårdsinsatser. Förskolan och skolan har ansvar för att barn och elev får hjälp
och stöd med sin egenvård. Elevhälsans medicinska del kan bistå rektor i
egenvårdsfrågor. Förskolan har ej tillgång till medicinsk kompetens i sin
verksamhet.
Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård regleras i
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009: 6). Socialstyrelsens föreskrifter,
Skollagen och Skolverkets vägledning ligger till grund för kommunens rutiner.
Rutiner för egenvård i förskola och skola har utarbetats i syfte att erbjuda
likvärdig hjälp och stöd till barn och elever i behov av egenvård samt tydliggöra
ansvar.
Rutiner för egenvård har utarbetats av stödsamordnare i förskolan och
samordnande skolsköterska och har förankrats hos verksamhetschef på
barnkliniken och barnhabiliteringen.

Sidan uppdaterad 2019-04-09 Kommentera sidan