Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Barnomsorg och Skola

Egenvård

Barn och elever kan under sin vistelse i förskola och skola ha behov av
egenvårdsinsatser. Förskolan och skolan har ansvar för att barn och elev får hjälp
och stöd med sin egenvård. Elevhälsans medicinska del kan bistå rektor i
egenvårdsfrågor. Förskolan har ej tillgång till medicinsk kompetens i sin
verksamhet.
Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård regleras i
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009: 6). Socialstyrelsens föreskrifter,
Skollagen och Skolverkets vägledning ligger till grund för kommunens rutiner.
Rutiner för egenvård i förskola och skola har utarbetats i syfte att erbjuda
likvärdig hjälp och stöd till barn och elever i behov av egenvård samt tydliggöra
ansvar.
Rutiner för egenvård har utarbetats av stödsamordnare i förskolan och
samordnande skolsköterska och har förankrats hos verksamhetschef på
barnkliniken och barnhabiliteringen.

Rutiner och blanketter vid egenvård