Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Förskola / Fristående förskolor

Fristående förskolor

Det finns olika typer av fristående förskolor, bland annat finns det stiftelser, kooperativ och aktiebolag som driver förskolor. Det är kommunen som godkänner och ser till att de privata alternativen följer skollagen, till exempel måste barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek och det ska finnas förskollärare och annan personal med passande erfarenhet eller utbildning.

De fristående förskolorna följer läroplanen för förskolan, samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen.

I Söderköping finns fem fristående förskolor som tar emot barn i åldern 1-5 år.

Fristående förskolor har egna matsedlar.

För att söka till en fristående förskola tar du först kontakt med förskolan och ansöker sedan om plats via den kommunala kön.

För allmän information om ansökan till fristående förskolor i andra kommuner kontakta Ingrid Palgård via mail: ingrid.palgard@soderkoping.se

Möjligheten för enskilda att bedriva förskola

Enskilda kan starta egen förskola/pedagogisk omsorg. För att göra detta krävs ett godkännande från kommunen. Här nedan finns de riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden fastställt, samt ansökningsblankett. Kontakta barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se för mer information.

Sidan uppdaterad 2019-04-08 Kommentera sidan