Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Förskola / Kommunala förskolor

Kommunala förskolor

Kontakter

 • Barn- och utbildningskontorets förskolehandläggare

  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 80

  Hit kan du vända dig med alla frågor som gäller förskolan, både placering och fakturor. Under vardagarna har vi telefontid mellan klockan 10-12, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp.

 • Utvecklingsledare

  Kristin Österström
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  kristin.osterstrom@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 34

Den kommunala förskoleverksamheten följer läroplanen för förskolan samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen. Läroplanens syfte är att lägga grunden för barnens lärande. Där finns bland annat verksamhetens värdegrund beskriven, samt riktlinjer för förskolans arbete och mål.

I Söderköping finns 15 kommunala förskolor som tar emot barn i åldern 1-5 år. Öppettiderna är maximalt 06.15-18.30 under vardagar.

Sidan uppdaterad 2019-04-09 Kommentera sidan