Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Alboga förskola

Kontakter

 • Alboga förskola


  Trännögatan 3
  614 33 Söderköping

  alboga.forskola@soderkoping.se

  Telefon
  Skramlan, 0121-182 63
  Busholmen, 0121-183 46

 • Förskolechef område C

  Monika Lundqvist
  Bergaskolan
  Tingshusgatan 1
  614 34 Söderköping

  monika.lundqvist@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 30

  Ansvarsområden:
  Alboga förskola
  Högby förskola
  Solängens förskola
  Förskoleteamet
  Administration

 • Administrativ assistent

  Anna Molander

  anna.molander@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 80

  Ansvarar för samtliga kommunala förskolor.  Vid frågor om t ex schema, ekonomi eller uppsägning, kontakta Anna.

Alboga förskola är belägen i Söderköpings södra stadsdel, Alboga, i anslutning till bostadsområdena Högby och Ströms väg. Förskolan har utsikt mot Albogastallet samt hagar och skogsmark.

Förskolan har en asfalterad yta, lämplig för cykling, gräsmatta, gungor, klätterställningar samt en stor sandlåda. En mindre grässlänt tjänar som pulkabacke vintertid. Skogen finns på gångvänligt avstånd och utnyttjas frekvent.

Förskolan är uppdelad på 2 hemvister – Skramlan för de yngre barnen och Busholmen för de äldre. Ett väl fungerande samarbete mellan hemvisterna gör att barnen får goda förutsättningar till att känna trygghet med både personal och lokaler.

Lunchen tillagas i och levereras från Storängsköket.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten för stimulera barnens utveckling, självkänsla, fantasi, språk och socialt samspel.

Sidan uppdaterad 2018-07-03 Kommentera sidan