Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Broby förskola

Kontakter

 • Broby förskola


  Brobyvägen 7
  614 34 Söderköping

  broby.forskola@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 58

  Avdelningar

  Smultronstället
  Telefon: 0121-182 58
  Sms: 072-228 81 11

  Slussen
  Telefon: 0121-181 06
  Sms: 072-504 82 36

  Ramunderberget
  Telefon: 0121-181 25
  Sms: 076-501 47 34

 • Rektor område D

  Maria Johansson
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 32 Söderköping

  maria.johansson3@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 00

  Ansvarsområden:
  Kullborg förskola
  Snövelstorp förskola
  Broby förskola


 • Administrativ assistent

  Anna Molander

  anna.molander@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 80

  Ansvarar för samtliga kommunala förskolor.  Vid frågor om t ex schema, ekonomi eller uppsägning, kontakta Anna.

Broby förskola är belägen i Söderköpings västra stadsdel, Broby, i anslutning till Brobyskolan – endast avskiljd av Brobyvägen. Förskolan hör till Söderköpings äldre historiska byggnader. Huset är från början inte ritat och byggt som en förskola men lokalerna har anpassats till dagens verksamhet, samtidigt som den naturliga, äldre charmen finns kvar. Broby förskola har plats för ca 30 barn fördelade på två avdelningar, Smultronstället för de yngre och Ramunderberget för de äldre. En gemensam matsal är förskolans naturliga mötesplats.

Gården består av en väl tilltagen grön yta med naturliga klätterträd, en asfalterad yta lämplig för cykling, gungor, klätterställning samt en stor sandlåda. En liten grässlänt samt naturligt sluttande trädgård tjänar som pulkabacke vintertid. Gården ligger i direkt anslutning till Storån, med ett mindre fall, vilket bidrar till en härlig miljö – inte minst med det behagliga brusandet under våren! Skogen finns på gångvänligt avstånd och utnyttjas frekvent.

Omsorg och lärande bildar en helhet. Barnens egna tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan.

Nyfikenheten och utforskarglädjen är stor hos barn och är en naturlig och betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Förskolans sätt att bejaka detta är att arbeta i teman och olika projekt, där skapande aktiviteter i olika former ges stor plats.

 

Broby förskola inrymmer även kommunens BOA - Barnomsorg på Obekväm Arbetstid.

Sidan uppdaterad 2019-10-15 Kommentera sidan