Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Förskola / Kostenheten / Specialkost

Specialkost

Kontakter

 • Tillagningskök

  Storängsköket, telefon: 0121-183 85
  Nyströmska köket, telefon: 0121-184 36
  Ramunderköket, telefon: 0121-181 87
  Stenbrinkens kök, telefon: 0121-185 04,kl 07.30-10.00 vardagar
  Västra Husby skolas kök, telefon: 0121-185 20
  Aspgårdens kök, telefon: 0121-185 34

 • Mottagningskök

  Brobyskolans kök, telefon: 0121-181 83
  Skönbergaskolans kök, telefon: 0121-185 48
  Mogata skolas kök, telefon: 0121-185 22
  Sankt Anna skolas kök, telefon: 0121-185 10, kl 10.30-14.00 skoldagar
  Östra Ryds skolas kök, telefon: 0121-185 39

 • Kostchef

  Åsa Bergendahl
  Kostenheten
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  asa.bergendahl@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 94

För de matgäster inom förskola, skola och vård och omsorg som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av den ordinarie maten erbjuds alternativ mat. Kostenheten arbetar med gemensamma rutiner kring kvalitetssäkring av specialkoster från leverantör till matgäst. Vid speciella behov gör vi en individanpassad meny.

Skola

Inom skolan ska de elever som idag har specialkost förnya intyget inför varje nytt läsår för att säkerställa rätt mat till rätt matgäst. Gör din ansökan via vår e-tjänst eller via en blankett, se länk längst ner på sidan.

Förskola

De barn som går i förskola och är i behov av specialkost anmäler det via vår e-tjänst, se länk längst ner på sidan.

Vid frånvaro, kontakta respektive kök som tillagar maten, senast kl. 8.00 samma dag. 

Aspgårdens kök, öppet mån-sön kl. 7.30-16.00. Tel: 0121-185 34, för elever och barn på:

 • Östra Ryds skola.
 • Östra Ryds förskola.

Ramunderköket, öppet mån-fre kl. 7.00-14.00. Tel: 0121-181 87, för elever och barn på:

 • Ramunderskolan, Broby, Skönberga och Mogata skolor.
 • Björklundas, Brobys, Engelns, Mogatas, Prästkragens och Skönbergas förskolor.

Stenbrinkens kök, öppet mån-fre kl. 7.30-15.00. Tel: 0121-185 04, för elever och barn på:

 • Sankt Anna skola.
 • Sankt Anna förskola.

Storängsköket, öppet mån-sön kl. 7.30-16.00. Tel: 0121-183 85 eller sms till 0702-49 50 59* (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Björkhagaskolan. 
 • Albogas, Högbys, Kullaborgs, Norrtulls och Solängens förskolor.

* Observera att för att avbokningen via sms ska vara giltig måste följande fyra punkter finnas med:

 1. Barnets för- och efternamn
 2. Vilken förskola eller skola som barnet går på
 3. Vilken klass eleven går i
 4. Ange hur länge avbokningen gäller

Vi raderar alla sms en gång per dygn.

Västra Husbyköket, öppet mån-fre kl. 7.00-13.30. Tel: 0121-185 20, för elever och barn på:

 • Västra Husby skola.
 • Västra Husby förskola.

Om det sker några förändringar gällande specialkosten meddelas det till tillagningsköket, enligt ovan.

Sidan uppdaterad 2018-09-04 Kommentera sidan