Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Försäkringar

Kontakter

Planerings- och ekonomikontoret handlägger försäkringsärenden som omfattas av Söderköpings kommuns ansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Söderköpings verksamhetsområde.

Olycksfallsförsäkring

För elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Söderköpings verksamhetsområde

Från och med 1 januari 2018 är Protector försäkringsgivare avseende Söderköpings kommuns olycksfallsförsäkring. Försäkringsbeskedet ger information om hur du går tillväga vid skada. Anmälan sker till Protector på telefonnummer 08-410 637 00 eller via www.protectorforsakring.se

Har du frågor om försäkringsvillkor, skadeanmälningsblanketter eller andra försäkringsfrågor som avser dessa försäkringar kontakta Planerings- och ekonomikontoret.

Sidan uppdaterad 2016-06-09 Kommentera sidan

Kontakta & Fråga

Fyll i ditt namn och e-postadress om du vill bli kontaktad