Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Broby fritidshem

Kontakter

Broby fritidshem, Paviljongen, är ett fritidshem för 6-12-åringar som ligger i anslutning till Brobyskolan. Lokalerna delas med förskoleklass.

Skolgården och skogen lockar till lek och utmaningar och eleverna är därför ute varje dag. Personalen planerar också in verksamhet i skolans idrottshall.

Eleven, elevens tankar, idéer och önskemål är grunden för verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och bekräftade varje dag på fritidshemmet. Verksamheten ska utmana och stimulera elevens nyfikenhet och lust att lära.

Fritidshemspersonal arbetar även som resurs i skolverksamheten.

Sidan uppdaterad 2016-04-14 Kommentera sidan