Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Skönberga fritidshem

Kontakter

 • Skönberga fritidshem


  Sparvstigen
  614 31 Söderköping

  skonberga.skola@soderkoping.se

  Telefon
  Sparven 0121-182 28
  Domherren 0121-182 29
  Pingvinen 0121-182 51

 • Rektor Broby- och Skönbergaskolan

  Brobyskolan
  Lena Rödin
  Brobyskolan
  Brobyvägen 7
  614 34 Söderköping

  lena.rodin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 01

Skönbergaskolan ligger i Husby Backe och är en skola med ca 180 elever. De åtta klasserna omfattar elever från förskoleklass till årskurs 6. I skolan är ett fritidshem med två avdelningar, Sparven och Domherren integrerat.

Fritidshemmets målsättning

• Att fritidshemmet ska komplettera skolan och tillföra andra typer av lärande och erfarenheter än de som styrs av kursplaner.
• Att alla elever ska erbjudas en meningsfull fritid.
• Att alla elever ska bli sedda och få känna sig viktiga, både som egen person och som en i gruppen.
• Att alla elever och föräldrar ska känna sig trygga med fritidshemmet.

Sidan uppdaterad 2016-04-14 Kommentera sidan

Kontakta & Fråga

Fyll i ditt namn och e-postadress om du vill bli kontaktad