Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Västra Husby fritidshem

Kontakter

 • Västra Husby fritidshem


  Grönlundsvägen 1 b
  605 96 Norrköping

  vhusby.frita@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 15

 • Rektor Västra Husby och Östra Ryds skola

  Aspvedens rektorsområde
  Katarina Ortheden
  Västra Husby skola
  Grönlundsvägen 1 b
  605 96 Norrköping

  katarina.ortheden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 95

 • Biträdande rektor Västra Husby och Östra Ryds skola

  Aspvedens rektorsområde
  Maria Strömbäck-Adolfsson
  Östra Ryd skola
  Kulefallsvägen 7
  614 96 Söderköping

  maria.stromback-adolfsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 85

Västra Husby fritidshem har 110 barn inskrivna i åldrarna 6-12 år. Vår verksamhet bygger på att barnen ska känna sig trygga och ha en meningsfull fritid. Förutom den fria leken erbjuder vi en planerad aktivitet varje dag, t ex bakning, lekar, idrottsaktiviteter och skapande verksamhet.

Skolgården och skogen lockar till lek och utmaningar och eleverna är ute varje dag. Personalen planerar också in verksamhet i skolans idrottshall. Eleven, elevens tankar, idéer och önskemål är grunden för verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och bekräftade varje dag på fritidshemmet. Verksamheten ska utmana och stimulera elevens nyfikenhet och lust att lära.

Sidan uppdaterad 2018-11-16 Kommentera sidan

Kommentera sidan

Fält markerade med * måste fyllas i.

*
*