Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Brobyskolan

Kontakter

 • Brobyskolan


  Brobyvägen 7
  614 34 Söderköping

  brobyskolan@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 81

 • Områdeschef/rektor Broby- och Skönbergaskolan

  Broby/Skönberga rektorsområde
  Lena Rödin
  Brobyskolan
  Brobyvägen 7
  614 34 Söderköping

  lena.rodin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 01

 • Rektor Skönberga och Sankt Anna skolor

  Skönberga- och Stegeborgs rektorsområde
  Olle Andersson
  Skönberga skolan
  Sparvstigen 1
  614 31 Söderköping

  olle.andersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 18

 • Skolsköterska

  Josefina Lindqvist

  josefina.lindqvist@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 49

  Ansvarig för Broby och Skönbergaskolan

  Finns på:

  Brobyskolan onsdag och torsdag

  Skönbergaskolan måndag och tisdag

 • Skolkurator


  Therese Czarnecki

  therese.czarnecki@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 21
  Mobil: 070-205 60 99

  Ansvarsområde: Brobyskolan, Sankt Anna skola, Skönbergaskolan och Gårdebyskolan.

Brobyskolan

Brobyskolan består av skolenheterna Broby 1 med F-3 som är belägen nära naturen i Brobyområdet och Broby 2 med åk 4-6 som ligger i centrala Söderköping brevid Solängens förskola med nära till bad och idrott. Skolan för de yngre barnen har en härlig skolgård som uppmuntrar till lek, rörelse och aktivitet. Fritidshemmet ingår som en naturlig del av verksamheten.

På Brobyskolan anses det viktigt att varje elev blir sedd och får mötas utifrån sin egen förmåga och får arbeta i en miljö som uppmuntrar till utveckling. Skolan arbetar aktivt med läsutveckling och problemlösning i matematik.

Sidan uppdaterad 2019-04-24 Kommentera sidan