Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Östra Ryd skola

Kontakter

 • Östra Ryds skola


  Östra Ryds skola
  614 96 Östra Ryd

  oryd.skola@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 37

 • Rektor Västra Husby och Östra Ryds skola

  Aspvedens rektorsområde
  Katarina Ortheden
  Västra Husby skola
  Grönlundsvägen 1 b
  605 96 Norrköping

  katarina.ortheden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 95

 • Biträdande rektor Västra Husby och Östra Ryds skola

  Aspvedens rektorsområde
  Maria Strömbäck-Adolfsson
  Östra Ryd skola
  Kulefallsvägen 7
  614 96 Söderköping

  maria.stromback-adolfsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 85

 • Administrativ assistent

  Gisela Bergholtz

  gisela.bergholtz@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 16

  Ansvarsområde: Västra Husby skola och Östra Ryds skola.

 • Skolsköterska

  Josefina Lindqvist

  josefina.lindqvist@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 49

  Ansvarig för:

  - Broby 1 och 2
  - Östra Ryds skolan
  - Ramunderskolan
  - Särskolan åk 7-9

 • Skolkurator

  Helene Pettersson

  helene.pettersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 55
  Mobil: 072-556 88 53

  Ansvarsområde:
  Västra husby skola, Östra Ryds skola, Nyströmska skolan, Ramunderskolan, Mogata skola och Sankt Anna skola.

Östra Ryd skola

Östra Ryd skola är en F-6 skola med fritidshem. I skolan går 90 elever. I anslutning till alla klassrum finns det mindre grupprum. På skolan finns även lokaler för trä/metallslöjd och textilslöjd. Idrottshall finns i en egen byggnad på skolgården. Skolan är även involverad i "skolskogen", en verksamhet som drivs av Skogsvårdsstyrelsen. Skolan har ett skolbibliotek som även är ett välförsett folkbibliotek som är öppet för alla på tisdagar klockan 16 till19.

Östra Ryd skola är en landsortsskola med nära till naturen, upplyst pulkabacke, grillplats och spolad is på vintern. Det finns dessutom stora grönytor samt asfaltplan och grusplan för spel och lek. En stor och fin lekplats med ändamålsenliga lekredskap, som bland annat motorikbana, finns också på skolgården.

Elevhälsa

Varje vecka finns skolsköterska och kurator på skolan. På skolan har vi elevråd, ett mobbingteam och kompisstödjare. Till Aspvedens rektorsområde finns en speciallärare knuten.

Aktiviteter under året:

• Höstspår
• Badresor
• Reflexspår
• Sångstunder
• Trafikdag
• Elevråds- och kompisstödjardag

Dessutom genomförs övergripande temaarbeten på skolan.

Här ligger Östra Ryd

Skolan hör till Aspvedens område i Söderköpings kommun. Östra Ryds skola ligger i Östra Ryds samhälle ca 2 mil sydväst om Söderköpings tätort.

Sidan uppdaterad 2019-06-24 Kommentera sidan