Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Sankt Anna skola

Kontakter

I Sankt Anna skola förenas landsbygdens gamla klassiska skolmiljö med modernt tänkande och pedagogisk utveckling. Närheten till åker och äng, skog och hav skapar förutsättningar för den satsning på utomhuspedagogik som blivit en bärande idé i skolans verksamhet. Skolgården rymmer såväl asfaltytor för bollspel som en stor fotbollsplan och andra lekytor av gräs. I anslutning till skolan finns också Sankt Anna miljö- och näridrottsplats, som tillkommit genom ett aktivt engagemang hos bygdens föreningsliv. Sankt Anna skola har också en mycket aktiv och engagerad föräldraförening.

I Sankt Anna skola finns idag

• grundskola från förskoleklass upp till år 6
• fritidshem
• förskola 1-5 år

I Sankt Anna skola finns möjlighet att

• delta i musikskolans instrumentalundervisning från åk 2-3

VÄLKOMMEN!

Sidan uppdaterad 2019-06-04 Kommentera sidan