Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Skönbergaskolan

Kontakter

 • Skönbergaskolan


  Sparvstigen
  614 31 Söderköping

  skonberga.skola@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 31

 • Rektor Brobyskolan

  Brobyskolan
  Lena Rödin
  Brobyskolan
  Brobyvägen 7
  614 34 Söderköping

  lena.rodin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 01

 • Rektor Skönbergaskolan

  Skönbergaskolan
  Olle Andersson
  Skönbergaskolan
  Sparvstigen 1
  614 31 Söderköping

  olle.andersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 18

 • Skolsköterska

  Christina Ljungberg

  christina.ljungberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 97

  Ansvarig för:

  - Skönbergaskolan
  - Mogata skola
  - Sankt Anna
  - Ramunderskolan
  - Särskolan åk 7-9

 • Skolkurator


  Therese Czarnecki

  therese.czarnecki@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 21
  Mobil: 070-205 60 99

  Ansvarsområde: Brobyskolan, Sankt Anna skola, Skönbergaskolan och Gårdebyskolan.

Skönbergaskolan ligger i Husby Backe och är en skola med ca 180 elever. De sju klasserna omfattar elever från förskoleklass till årskurs 6. I skolan är ett fritidshem med två avdelningar integrerat.

Skönbergaskolan arbetar efter en pedagogisk modell som kallas Skönbergamodellen. Den syftar till trygghet och samverkan, motverkar mobbing och kränkningar, vilket i sin tur skapar en god inlärningsmiljö. Läs- och språkinlärning prioriteras högt.

Sidan uppdaterad 2019-06-24 Kommentera sidan