Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Skönbergaskolan

Kontakter

 • Skönbergaskolan


  Sparvstigen
  614 31 Söderköping

  skonberga.skola@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 31

 • Områdeschef/rektor Broby- och Skönbergaskolan

  Broby/Skönberga rektorsområde
  Lena Rödin
  Brobyskolan
  Brobyvägen 7
  614 34 Söderköping

  lena.rodin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 01

 • Rektor Skönberga och Sankt Anna skolor

  Skönberga- och Stegeborgs rektorsområde
  Olle Andersson
  Skönberga skolan
  Sparvstigen 1
  614 31 Söderköping

  olle.andersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 18

 • Skolsköterska

  Josefina Lindqvist

  josefina.lindqvist@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 49

  Ansvarig för Broby och Skönbergaskolan

  Finns på:

  Brobyskolan onsdag och torsdag

  Skönbergaskolan måndag och tisdag

 • Skolkurator


  Therese Czarnecki

  therese.czarnecki@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 21
  Mobil: 070-205 60 99

  Ansvarsområde: Brobyskolan, Sankt Anna skola, Skönbergaskolan och Gårdebyskolan.

Skönbergaskolan ligger i Husby Backe och är en skola med ca 180 elever. De sju klasserna omfattar elever från förskoleklass till årskurs 6. I skolan är ett fritidshem med två avdelningar integrerat.

Skönbergaskolan arbetar efter en pedagogisk modell som kallas Skönbergamodellen. Den syftar till trygghet och samverkan, motverkar mobbing och kränkningar, vilket i sin tur skapar en god inlärningsmiljö. Läs- och språkinlärning prioriteras högt.

Sidan uppdaterad 2017-08-22 Kommentera sidan