Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Västra Husby skola

Kontakter

 • Västra Husby skola


  Grönlundsvägen 1 b
  605 96 Norrköping

  vhusby.skola@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 15

 • Rektor Västra Husby och Östra Ryds skola

  Aspvedens rektorsområde
  Katarina Ortheden
  Västra Husby skola
  Grönlundsvägen 1 b
  605 96 Norrköping

  katarina.ortheden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 95

 • Biträdande rektor Västra Husby och Östra Ryds skola

  Aspvedens rektorsområde
  Maria Strömbäck-Adolfsson
  Östra Ryd skola
  Kulefallsvägen 7
  614 96 Söderköping

  maria.stromback-adolfsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 85

 • Administrativ assistent

  Gisela Bergholtz

  gisela.bergholtz@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 16

  Ansvarsområde: Västra Husby skola och Östra Ryds skola.

 • Skolsköterska


  Eva Fagerström Karlsson

  eva.fagerstrom.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 56

  Ansvarig för:

  - Västra Husby skola
  - Nyströmska skolan

 • Skolkurator

  Helene Pettersson

  helene.pettersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 55
  Mobil: 072-556 88 53

  Ansvarsområde:
  Västra husby skola, Östra Ryds skola, Nyströmska skolan, Ramunderskolan, Mogata skola och Sankt Anna skola.

Västra Husby skola

Västra Husby skola är en F-6 skola med fritidshem. I skolan går cirka 160 elever.

Upptagningsområde är stort och cirka hälften av eleverna kommer till skolan med skolskjuts. Skolan är byggd på 1970-talet och renoverad 2007.

Personal och elever

De vuxna som arbetar med barnen arbetar elevorienterat. Kännetecken för skolan är att sammanhållningen är stor elever och pedagoger emellan. Ålder spelar inte så stor roll och äldre elever tar hand om yngre på ett naturligt sätt. Gemensamma teman för hela skolan genomförs regelbundet varje år. Kontakterna mellan skola och hem är goda.

Elevhälsa

På skolan finns en specialpedagog knuten. 

Här ligger Västra Husby

Mitt i Västra Husby samhälle, cirka 1 mil från Söderköpings tätort, ligger Västra Husby skola. Närheten till naturen nyttjas i hög grad av både skola och fritidshem. Skolan hör till Aspvedens område i Söderköpings kommun. På skolan finns ett brukarråd som består av representanter för föräldrar och personal. Kvalitetsredovisning sker varje läsår.

Sidan uppdaterad 2018-12-06 Kommentera sidan