Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Specialkost

Kontakter

 • Tillagningskök

  Storängsköket, telefon: 0121-183 85
  Nyströmska köket, telefon: 0121-184 36
  Ramunderköket, telefon: 0121-181 87
  Stenbrinkens kök, telefon: 0121-185 04,kl 07.30-10.00 vardagar
  Västra Husby skolas kök, telefon: 0121-185 20
  Aspgårdens kök, telefon: 0121-185 34

 • Mottagningskök

  Brobyskolans kök, telefon: 0121-181 83
  Skönbergaskolans kök, telefon: 0121-185 48
  Mogata skolas kök, telefon: 0121-185 22
  Sankt Anna skolas kök, telefon: 0121-185 10, kl 10.30-14.00 skoldagar
  Östra Ryds skolas kök, telefon: 0121-185 39

 • Kostchef

  Åsa Bergendahl
  Kostenheten
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  asa.bergendahl@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 94

För de matgäster inom förskola, skola och vård och omsorg som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av den ordinarie maten erbjuds alternativ mat. Kostenheten arbetar med gemensamma rutiner kring kvalitetssäkring av specialkoster från leverantör till matgäst. Vid speciella behov gör vi en individanpassad meny.

Inom skolan ska de elever som idag har specialkost förnya intyget inför varje nytt läsår för att säkerställa rätt mat till rätt matgäst. Kostenheten skickar specialkostintyget till vårdnadshavaren under våren.

De barn som går i förskola och är i behov av specialkost får efter samtal med förskolepersonalen ett informationsblad och intyg att fylla i.

För de elever som under läsåret får behov av specialkost, kan intyget nedan fyllas i och lämnas till kökspersonalen på den skola som eleven tillhör.

Vid frånvaro, kontakta respektive kök som tillagar maten, senast kl. 8.00 samma dag. 

Aspgårdens kök, öppet mån-sön kl. 7.30-16.00. Tel: 0121-185 34, för elever på Östra Ryds skola.

Ramunderköket, öppet mån-fre kl. 7.00-14.00. Tel: 0121-181 87, för elever på Ramunderskolan, Broby, Skönberga och Mogata skolor.

Stenbrinkens kök, öppet mån-fre kl. 7.30-15.00. Tel: 0121-185 04, för elever på Sankt Anna skola.

Storängsköket, öppet mån-sön kl. 7.30-16.00. Tel: 0121-183 85, för elever på Björkhagaskolan.

Västra Husbyköket, öppet mån-fre kl. 7.00-13.30. Tel: 0121-185 20, för elever på Västra Husby skola.

Om det sker några förändringar gällande specialkosten meddelas det till tillagningsköket, enligt ovan.

Sidan uppdaterad 2018-09-04 Kommentera sidan