Barnomsorg och Skola

Kulturombud

Ett kulturombud är en utvald representant från varje förskola eller skola i Söderköpings kommun, vars uppdrag är att bevaka och stärka kulturens roll i skolan. Det gör kulturombudet genom att ta del av aktuellt kulturutbud via kulturombudsnätverket, och förmedla informationen till sina kollegor. I nätverket finns förskola, förskoleklass till och med åk 6, högstadium, gymnasium och fritidshem, och kultursekreteraren är sammankallande.

Information om kulturutbudet, inbjudningar, nyheter och olika erbjudanden presenteras av kultursekretaren. Kultursekreteraren bjuder in kulturombuden till nätverksträffar en gång per termin för att diskutera utbudet samt skapa diskussion och utbyta av erfarenheter, inspirera till nya kulturaktiviteter med barn och unga samt skapa kontakter mellan skolorna. Utöver detta erbjuds även kulturombuden att delta under utbudsdagar i länet, som till exempel ScenGalej i Norrköping.

Dessutom finns ett antal elevkulturombud. I åk 7-9 utser varje klass två stycken elevkulturombud som är med och tycker till om kommande kulturutbud, till exempel inför årets visning av skolbio. Ibland är elevkulturombuden med som referenspublik vid utbudsdagar.

Vill du veta mer om kulturombuden och deras uppdrag? Kontakta kultursekreteraren.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.